• Bài tập môn Hệ thống thông tin tài chính ngân hàng

    Bài tập môn Hệ thống thông tin tài chính ngân hàng

    Môn học Hệ thống thông tin tài chính ngân hàng trình bày tổng quan các ứng dụng cơ bản của tin học phục vụ cho khối ngành tài chính ngân hàng. Sau đây là các bài tập thực hành của môn học nhằm giúp sinh viên tự rèn luyện các kiến thức được học. Tài liệu hữu ích cho các bạn sinh viên chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, hệ thống thông tin quản lý...

     59 p mis 15/06/2015 530 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số