• Giáo trình Hướng dẫn lý thuyết kèm theo bài tập thực hành Oracle 11g (Tập 2) - NXB Hồng Đức

  Giáo trình Hướng dẫn lý thuyết kèm theo bài tập thực hành Oracle 11g (Tập 2) - NXB Hồng Đức

  Giáo trình Hướng dẫn lý thuyết kèm theo bài tập thực hành Oracle 11g (Tập 2) được biên soạn nhằm mục đích giúp bạn đọc làm quen với ngôn ngữ lập trình PL/SQL, nắm vững các điểm cơ bản của ngôn ngữ và các kỹ thuật lập trình nâng cao để có thể phát triển các ứng dụng PL/SQL mạnh được điều khiển bởi cơ sở dữ liệu, giúp nhanh chóng hoàn...

   380 p mis 25/11/2016 275 5

 • Giáo trình Hướng dẫn lý thuyết kèm theo bài tập thực hành Oracle 11g (Tập 1) - NXB Hồng Đức

  Giáo trình Hướng dẫn lý thuyết kèm theo bài tập thực hành Oracle 11g (Tập 1) - NXB Hồng Đức

  Giáo trình Hướng dẫn lý thuyết kèm theo bài tập thực hành Oracle 11g được biên soạn nhằm giúp các bạn làm quen với ngôn ngữ lập trình PL/SQL, nắm vững những điểm cơ bản của ngôn ngữ lập trình này và các kỹ thuật lập trình nâng cao để có thể phát triển ứng dụng PL/SQL mạnh được điều khiển bởi cơ sở dữ liệu, giúp nhanh chóng hoàn thành các...

   350 p mis 25/11/2016 292 4

 • Giáo trình Hệ thống thông tin quản lý - Vũ Xuân Nam

  Giáo trình Hệ thống thông tin quản lý - Vũ Xuân Nam

  Giáo trình Hệ thống thông tin quản lý gồm có 6 chương, nội dung chính của từng chương như sau: Cơ sở phương pháp luận về hệ thống thông tin quản lý, cơ sở công nghệ thông tin của hệ thống thông tin quản lý, thiết kế cơ sở dữ liệu, phân tích hệ thống thông tin quản lý, phương pháp phát triển một hệ thống thông tin, các hệ thống thông tin quản...

   87 p mis 25/11/2016 173 2

 • Giáo trình Phân tích và thiết kế Hệ thống thông tin - Thạc Bình Cường

  Giáo trình Phân tích và thiết kế Hệ thống thông tin - Thạc Bình Cường

  Cuốn sách đề cập tới việc phân tích và thiết kế một hệ thống thông tin (HTTT), nhấn mạnh đến HTTT quản lý. Phân tích thiết kế HTTT là phương pháp luận để xây dựng và phát triển HTTT bao gồm các lý thuyết, mô hình, phương pháp và các công cụ sử dụng trong quá trình phân tích và thiết kế hệ thống. Nội dung giáo trình gồm 11 chương, cung cấp...

   218 p mis 23/10/2016 176 2

 • Giáo trình Ngôn ngữ lập trình Pascal: Phần 2 - Lê Mạnh Thạnh

  Giáo trình Ngôn ngữ lập trình Pascal: Phần 2 - Lê Mạnh Thạnh

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn giáo trình Ngôn ngữ lập trình Pascal trình bày về: kiểu tập hợp và kiểu máng, chương trình con, kiểu chuỗi kí tự, kiểu bản ghi và kiểu tập tin, kiểu con trỏ và biến động. Cùng tham khảo giáo trình để nắm bắt toàn bộ nội dung.

   64 p mis 28/09/2016 145 1

 • Giáo trình Ngôn ngữ lập trình Pascal: Phần 1 - Lê Mạnh Thạnh

  Giáo trình Ngôn ngữ lập trình Pascal: Phần 1 - Lê Mạnh Thạnh

  Phần 1 Giáo trình Ngôn ngữ lập trình Pascal có kết cấu nội dung gồm 5 phần trình bày về: các kiểu dữ liệu đơn giản, hằng - biến - kiểu - biểu thức - câu lệnh - lệnh gán, xuất nhập dữ liệu, lệnh có cấu trúc. Mời các bạn cùng tham khảo.

   51 p mis 28/09/2016 145 1

 • Giáo trình Lý thuyết và bài tập Java: Phần 1

  Giáo trình Lý thuyết và bài tập Java: Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Lý thuyết và bài tập Java" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Java - Một ngôn ngữ lập trình, ngôn ngữ Java, tạo một Java applet, phát triển một ứng dụng Java độc lập, các công cụ của Java, lập trình giao diện,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết

   420 p mis 28/09/2016 148 3

 • Giáo trình Lý thuyết và bài tập Java: Phần 2

  Giáo trình Lý thuyết và bài tập Java: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Bảo mật trong Java, triển khai ứng dụng theo phương pháp gốc, xử lý luồng và tệp tin, JavaBeans - Một thành phần quan trọng của Hệ thống Java, lập trình với JFC,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   566 p mis 28/09/2016 153 3

 • Giáo trình Thiết kế và lập trình Web với ASP: Phần 1 - NXB ĐHQG TP.HCM

  Giáo trình Thiết kế và lập trình Web với ASP: Phần 1 - NXB ĐHQG TP.HCM

  Giáo trình Thiết kế và lập trình Web với ASP được chia thành 2 phần. Phần 1 giới thiệu đến bạn đọc nội dung chương 1 và chương 2. Chương 1 giới thiệu về các khái niệm cơ bản như: Mạng máy tính, internet, địa chỉ IP, giao thức SMTP, POP3, website, www,... và các khái niệm khác. Chương 2 về lập trình Web với ngôn ngữ siêu văn bản HTML với các nội dung:...

   48 p mis 28/09/2016 153 2

 • Giáo trình Thiết kế và lập trình Web với ASP: Phần 2 - NXB ĐHQG TP.HCM

  Giáo trình Thiết kế và lập trình Web với ASP: Phần 2 - NXB ĐHQG TP.HCM

  Phần 2 Giáo trình Thiết kế và lập trình Web với ASP giới thiệu đến bạn đọc nội dung từ chương 3 đến chương 5 về các nội dung như: Giới thiệu ngôn ngữ Script, VBScript, và JavaScript, lập trình Web động với ngôn ngữ lập trình ASP, giới thiệu ADO và các kết nối cơ sở dữ liệu. Sau mỗi chương đều có bài tập thực hành giúp cho bạn đọc và sinh...

   168 p mis 28/09/2016 136 2

 • Giáo trình Pháp luật đại cương: Phần 1

  Giáo trình Pháp luật đại cương: Phần 1

  Giáo trình Pháp luật đại cương: Phần 1 cung cấp cho các bạn những kiến thức về Luật Nhà nước - Luật Hiến pháp, Luật Hành chính, Luật Dân sự, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Tố tụng dân sự. Mời các bạn tham khảo giáo trình để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.

   36 p mis 28/09/2016 195 1

 • Giáo trình Pháp luật đại cương: Phần 2

  Giáo trình Pháp luật đại cương: Phần 2

  Giáo trình Pháp luật đại cương: Phần 2 trình bày về Luật Hình sự, Luật Tố tụng hình sự, Luật Kinh tế, Luật Tài chính, Luật Lao động, Luật Đất đai, Luật Môi trường,... Giáo trình phục vụ cho các bạn chuyên ngành Luật và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này.

   49 p mis 28/09/2016 150 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số