Bộ sưu tập tài liệu môn Thương mại điện tử

Bộ sưu tập tài liệu môn Thương mại điện tử sau đây tập hợp các bài giảng về thương mại điện tử của các giáo viên khác nhau. Hi vọng bộ sưu tập hữu ích cho sinh viên khoa Hệ thống thông tin quản lý - Học viện ngân hàng.
Tài liệu trong bộ sưu tập