Bài giảng Phân tích dữ liệu với SPSS: Chương 7 – Nguyễn Văn Vũ An (ĐH Trà Vinh)

Bài giảng "Phân tích dữ liệu với SPSS - Chương 7: Kiểm định phi tham số" trình bày các nội dung: Kiểm định dấu (Sign test) và kiểm định Mcnemar, kiểm định dấu hạng Wilcoxon, kiểm định Mann-Whitney 2 mẫu độc lập, kiểm định Kruskal-Wallis,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.