Giáo trình Hướng dẫn lý thuyết kèm theo bài tập thực hành Oracle 11g (Tập 1) - NXB Hồng Đức

Giáo trình Hướng dẫn lý thuyết kèm theo bài tập thực hành Oracle 11g được biên soạn nhằm giúp các bạn làm quen với ngôn ngữ lập trình PL/SQL, nắm vững những điểm cơ bản của ngôn ngữ lập trình này và các kỹ thuật lập trình nâng cao để có thể phát triển ứng dụng PL/SQL mạnh được điều khiển bởi cơ sở dữ liệu, giúp nhanh chóng hoàn thành các dự án phát triển của cá nhân, công ty và doanh nghiệp.