• Ebook Luật Giao dịch điện tử - NXB Chính trị Quốc gia

  Ebook Luật Giao dịch điện tử - NXB Chính trị Quốc gia

  "Ebook Luật Giao dịch điện tử" trình bày về những quy định chung; thông điệp dữ liệu; chữ ký điện tử và chứng thực chữ ký điện tử; giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử; giao dịch điện tử của cơ quan nhà nước; an ninh, an toàn, bảo vệ, bảo mật trong giao dịch điện tử; giải quyết tranh chấp và xử lý vi phạm trong luật Giao dịch điện...

   42 p mis 25/11/2016 211 4

 • Ebook Tài liệu hướng dẫn môn học Luật ngân hàng: Phần 1

  Ebook Tài liệu hướng dẫn môn học Luật ngân hàng: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Tài liệu hướng dẫn môn học Luật ngân hàng" cung cấp cho người đọc các hướng dẫn học tập bao gồm: Đề cương chi tiết môn học, văn bản pháp luật cần thiết cho môn học Luật ngân hàng, các bài tập tình huống, các câu hỏi, một số văn bản pháp luật cần thiết,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   170 p mis 25/11/2016 147 3

 • Ebook Tài liệu hướng dẫn môn học Luật ngân hàng: Phần 2

  Ebook Tài liệu hướng dẫn môn học Luật ngân hàng: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Tài liệu hướng dẫn môn học Luật ngân hàng", phần 2 cung cấp cho người đọc một số văn bản pháp luật, nghị định, quyết định cần thiết cho việc học môn Luật ngân hàng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   238 p mis 25/11/2016 146 3

 • Giáo trình Lý thuyết Tiền tệ tín dụng - Phan Thị Thanh Hà

  Giáo trình Lý thuyết Tiền tệ tín dụng - Phan Thị Thanh Hà

  Mục tiêu chính của giáo trình này là giúp sinh viên hiểu được những vấn đề cơ bản về tiền tệ - tín dụng trong nền kinh tế thị trường, hiểu được hệ thống ngân hàng và sự hoạt động của nó, hiểu được thị trường tiền tệ và các phương thức thanh toán trong nền kinh tế thị trường. Vận dụng những kiến thức đã học để nhận thức các...

   102 p mis 23/10/2016 179 3

 • Ebook Các hệ thống thông tin quản lý tài chính: 25 năm kinh nghiệm của Ngân hàng Thế giới (Phần 1)

  Ebook Các hệ thống thông tin quản lý tài chính: 25 năm kinh nghiệm của Ngân hàng Thế giới (Phần 1)

  Kết hợp với việc phát triển một cơ sở dữ liệu FMIS mới của ngân hàng Thế giới, tài liệu này cố gắng nhận diện những xu hướng trong thiết kế và triển khai giải pháp FMIS đối với các dự án được tài trợ bởi ngân hàng Thế giới từ năm 1984 và chia sẻ những kết quả đã đạt được, những thách thức phải đối mặt, và bài học rút ra từ...

   83 p mis 18/08/2016 165 4

 • Ebook Các hệ thống thông tin quản lý tài chính: 25 năm kinh nghiệm của Ngân hàng Thế giới (Phần 2)

  Ebook Các hệ thống thông tin quản lý tài chính: 25 năm kinh nghiệm của Ngân hàng Thế giới (Phần 2)

  “Các hệ thống thông tin quản lý tài chính: 25 năm kinh nghiệm của Ngân hàng Thế giới” đã được chuẩn bị như một phiên bản cập nhật và mở rộng của báo cáo đánh giá FMIS, bắt đầu từ năm 2003. Báo cáo nêu bật những kết quả đạt được và thách thức xuất hiện trong quá trình thiết kế và triển khai các dự án FMIS được tài trợ bởi ngân...

   89 p mis 18/08/2016 126 3

 • Ebook Ngân hàng thương mại: Phần 1

  Ebook Ngân hàng thương mại: Phần 1

  Cuốn sách "Ngân hàng thương mại" có cấu trúc gồm có chương, trình bày các vấn đề cơ bản về quản trị và nghiệp vụ ngân hàng thương mại. Sách được chia thành 2 phần, phần 1 gồm những nội dung chính như: Tổng quan về ngân hàng thương mại, những vấn đề chung trong cho vay, tín dụng ngắn hạn tài trợ cho kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo.

   42 p mis 18/08/2016 224 1

 • Ebook Ngân hàng thương mại: Phần 2

  Ebook Ngân hàng thương mại: Phần 2

  Phần 2 của ebook Ngân hàng thương mại gồm các chủ đề 4 và 5. Trong phần này người học sẽ tìm hiểu về tín dụng trung, dài hạn để tài trợ cho đầu tư và hệ thống thanh toán không dùng tiền mặt ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   71 p mis 18/08/2016 166 1

 • Ebook Toán tài chính ứng dụng: Phần 1

  Ebook Toán tài chính ứng dụng: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Toán tài chính ứng dụng" do Nguyễn Tấn Bình biên soạn giới thiệu tới người đọc các nội dung: Ôn tập cơ sở toán, lãi đơn và chiết khấu đơn, lãi kép và chiết khấu kép, dòng tiền đều. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   219 p mis 18/08/2016 141 2

 • Ebook Toán tài chính ứng dụng: Phần 2

  Ebook Toán tài chính ứng dụng: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Toán tài chính ứng dụng" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Quỹ vốn chìm, trái phiếu, thẩm định dự án đầu tư, khấu hao. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   150 p mis 18/08/2016 141 2

 • Bài giảng Tiền tệ ngân hàng: Chương 1 - ThS. Vũ Hữu Thành

  Bài giảng Tiền tệ ngân hàng: Chương 1 - ThS. Vũ Hữu Thành

  Chương 1 - Tiền tệ và các chế độ tiền tệ. Nội dung chính được trình bày trong chương gồm: Vai trò và chức năng của tiền tệ, các hình thái của tiền tệ, các chế độ tiền tệ, hệ thống tiền tệ quốc tế.

   18 p mis 18/08/2016 141 1

 • Bài giảng Tiền tệ ngân hàng: Chương 2 - ThS. Vũ Hữu Thành

  Bài giảng Tiền tệ ngân hàng: Chương 2 - ThS. Vũ Hữu Thành

  Bài giảng Tiền tệ ngân hàng - Chương 2: Thị trường tài chính. Nội dung chính trong chương: Tài sản tài chính, công cụ tài chính, thị trường tài chính, hệ thống tài chính, các tổ chức tài chính, hiệu quả của thị trường tài chính.

   19 p mis 18/08/2016 128 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số