• Ebook Phương pháp lập kế hoạch phát triển năng lực công nghệ - Tập 1: Nguyên lý phát triển dựa trên công nghệ (Phần 1)

  Ebook Phương pháp lập kế hoạch phát triển năng lực công nghệ - Tập 1: Nguyên lý phát triển dựa trên công nghệ (Phần 1)

  Cuốn sách "Phương pháp lập kế hoạch phát triển năng lực công nghệ - Tập 1: Nguyên lý phát triển dựa trên công nghệ" cung cấp cho bạn đọc những thông tin và tư liệu bổ ích giúp nâng cao tri thức về nguyên lý phát triển dựa trên công nghệ. Cuốn sách gồm 10 chương được chia thành hai phần. Phần 1 giới thiệu đến bạn đọc nội dung từ chương 1 đến...

   129 p mis 25/11/2016 161 2

 • Ebook Phương pháp lập kế hoạch phát triển năng lực công nghệ - Tập 1: Nguyên lý phát triển dựa trên công nghệ (Phần 2)

  Ebook Phương pháp lập kế hoạch phát triển năng lực công nghệ - Tập 1: Nguyên lý phát triển dựa trên công nghệ (Phần 2)

  Phần 2 cuốn sách "Phương pháp lập kế hoạch phát triển năng lực công nghệ - Tập 1: Nguyên lý phát triển dựa trên công nghệ" tiếp tục giới thiệu đến bạn đọc nội dung từ chương 6 đến chương 10 về các nội dung như: So sánh trình độ công nghệ giữa các nước, năng lực công nghệ và điều chỉnh cơ cấu, chiến lược công nghệ và sự thỏa mãn các...

   108 p mis 25/11/2016 129 2

 • Ebook Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài với tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam: Phần 1 - TS. Lê Xuân Bá

  Ebook Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài với tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam: Phần 1 - TS. Lê Xuân Bá

  Phần 1 cuốn sách "Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài với tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam" trình bày các nội dung: Đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam từ năm 1988 đến nay, khung phổ phân tích, tác động của FDI tới tăng trưởng qua kênh đầu tư, tác động tràn của đầu tư trực tiếp nước ngoài, kết luận và kiến nghị chính sách....

   121 p mis 25/11/2016 149 2

 • Ebook Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài với tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam: Phần 2 - TS. Lê Xuân Bá

  Ebook Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài với tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam: Phần 2 - TS. Lê Xuân Bá

  Phần 2 cuốn sách "Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài với tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam" giới thiệu tới người đọc nội dung nghiên cứu Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài với tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam được dịch sang tiếng Anh. Kết quả nghiên cứu được trình bày đã khắc phục phần nào điểm yếu trên bằng cách sử...

   128 p mis 25/11/2016 141 2

 • Ebook Tổ chức và kinh doanh trên thị trường hàng hóa và dịch vụ ở Việt Nam (sách chuyên khảo): Phần 1

  Ebook Tổ chức và kinh doanh trên thị trường hàng hóa và dịch vụ ở Việt Nam (sách chuyên khảo): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Tổ chức và kinh doanh trên thị trường hàng hóa và dịch vụ ở Việt Nam (sách chuyên khảo)" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Thị trường hàng hóa và dịch vụ trong kinh tế thị trường, tổ chức thị trường hàng hóa và dịch vụ trong kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thị trường hàng hóa và dịch vụ ở Việt...

   155 p mis 25/11/2016 127 2

 • Ebook Tổ chức và kinh doanh trên thị trường hàng hóa và dịch vụ ở Việt Nam (sách chuyên khảo): Phần 2

  Ebook Tổ chức và kinh doanh trên thị trường hàng hóa và dịch vụ ở Việt Nam (sách chuyên khảo): Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Tổ chức và kinh doanh trên thị trường hàng hóa và dịch vụ ở Việt Nam (sách chuyên khảo)", phần 2 trình bày các nội dung: Phát triển thị trường hàng hóa và dịch vụ nước ta trong những năm tới, quản lý kinh doanh trên thị trường hàng hóa và dịch vụ nước ta. Mời các bạn tham khảo.

   64 p mis 25/11/2016 150 2

 • Ebook Tài liệu hướng dẫn học tập Kinh tế học vĩ mô: Phần 1

  Ebook Tài liệu hướng dẫn học tập Kinh tế học vĩ mô: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Tài liệu hướng dẫn học tập Kinh tế học vĩ mô" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Khái quát về kinh tế học vĩ mô, đo lường sản lượng quốc gia, xác định sản lượng cân bằng trong nền kinh tế mở, thị trường tiền tệ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   84 p mis 25/11/2016 206 2

 • Ebook Tài liệu hướng dẫn học tập Kinh tế học vĩ mô: Phần 2

  Ebook Tài liệu hướng dẫn học tập Kinh tế học vĩ mô: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Tài liệu hướng dẫn học tập Kinh tế học vĩ mô", phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Thị trường ngoại hối và cán cân thanh toán, tổng cung - Tổng cầu, phân tích chính sách kinh tế vĩ mô thông qua mô hình AS-AD, lạm phát và thất nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   90 p mis 25/11/2016 183 2

 • Ebook Tiến trình đổi mới quản lý nền kinh tế quốc dân của Việt Nam: Phần 2

  Ebook Tiến trình đổi mới quản lý nền kinh tế quốc dân của Việt Nam: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Tiến trình đổi mới quản lý nền kinh tế quốc dân của Việt Nam", phần 2 giới thiệu tới người đọc những bước đổ mới liên tục trong quản lý nền kinh tế quốc dân từ năm 1986. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   94 p mis 25/11/2016 130 1

 • Ebook Tiến trình đổi mới quản lý nền kinh tế quốc dân của Việt Nam: Phần 1

  Ebook Tiến trình đổi mới quản lý nền kinh tế quốc dân của Việt Nam: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Tiến trình đổi mới quản lý nền kinh tế quốc dân của Việt Nam" giới thiệu tới người đọc tình hình quản lý nền kinh tế quốc dân từ sau ngày 1-5-1975 đến Đại hội toàn quốc lần thứ VI (12-1986) của Đảng Cộng sản Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   97 p mis 25/11/2016 143 2

 • Ebook Kinh tế xã hội Việt Nam thực trạng, xu thế và giải pháp: Phần 1

  Ebook Kinh tế xã hội Việt Nam thực trạng, xu thế và giải pháp: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Kinh tế xã hội Việt Nam thực trạng, xu thế và giải pháp" phân tích, đánh giá chung về tình hình kinh tế xã hội của nước ta, đi sâu phân tích một số ngành và lĩnh vực hoạt động cụ thể như Công nghiệp, nông lâm nghiệp, thủy sản, thương mại dịch vụ, dân số, lao động và việc làm và các vấn đề xã hội có liên quan. Mời các...

   190 p mis 25/11/2016 137 2

 • Ebook Kinh tế xã hội Việt Nam thực trạng, xu thế và giải pháp: Phần 2

  Ebook Kinh tế xã hội Việt Nam thực trạng, xu thế và giải pháp: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Kinh tế xã hội Việt Nam thực trạng, xu thế và giải pháp", phần 2 cung cấp cho người đọc các số liệu thống kê kinh tế, xã hội Việt Nam 5 năm 1991-1995 và kết quả một số cuộc điều tra lớn được tiến hành trên quy mô cả nước trong thời gian gần đây. Mời các bạn cùng tham khảo.

   121 p mis 25/11/2016 148 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số