• Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Chương 2 - Mai Cẩm Tú

  Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Chương 2 - Mai Cẩm Tú

  Chương 2 Biến ngẫu nhiên và quy luật phân phối xác suất, cùng tìm hiểu kiến thức chương học này với các nội dung sau: Định nghĩa và phân loại biến ngẫu nhiên, quy luật phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên, các tham số đặc trưng của biến ngẫu nhiên.

   87 p mis 25/11/2016 119 1

 • Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Chương 3 - Mai Cẩm Tú

  Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Chương 3 - Mai Cẩm Tú

  Chương 3 Một số quy luật phân phối xác suất thông dụng, trong chương học này trình bày một số nội dung cần tìm hiểu sau: Quy luật không-một, nhị thức, poisson, siêu bội; quy luật đều, lũy thừa; quy luật phân phối chuẩn; quy luật T(n), x2(n), F(n1,n2).

   81 p mis 25/11/2016 108 1

 • Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Chương 5 - Mai Cẩm Tú

  Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Chương 5 - Mai Cẩm Tú

  Chương 5 Các định lý giới hạn thuộc bài giảng lý thuyết xác suất và thống kê toán, mời các bạn cùng tìm hiểu để nắm nội dung cụ thể trong chương học này và vận dụng học tốt môn học lý thuyết xác suất và thống kê toán.

   9 p mis 25/11/2016 96 1

 • Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Chương 4 - Mai Cẩm Tú

  Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Chương 4 - Mai Cẩm Tú

  Chương 4 Biến ngẫu nhiên hai chiều hàm các biến ngẫu nhiên, nội dung trong chương 4 trình bày kiến thức về: Khái niệm, bảng phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên hai chiều rời rạc, biến ngẫu nhiên hai hàm liên tục, các tham số đặc trưng, hàm các biến ngẫu nhiên.

   26 p mis 25/11/2016 94 1

 • Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Chương 6 - Mai Cẩm Tú

  Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Chương 6 - Mai Cẩm Tú

  Chương 6 Cơ sở lý thuyết mẫu, trong chương học này trình bày nội dung kiến thức cần tìm hiểu sau: Tổng thể, mẫu, thống kê, QLPPXS của một số thống kê, suy diễn thống kê (suy đoán). Mời các bạn cùng tìm hiểu để nắm rõ nội dung cụ thể trong chương học này.

   100 p mis 25/11/2016 119 1

 • Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Chương 7 - Mai Cẩm Tú

  Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Chương 7 - Mai Cẩm Tú

  Chương 7 Ước lượng các tham số của biến ngẫu nhiên, trong chương này người học sẽ đi vào tìm hiểu kiến thức về phương pháp ước lượng điểm và phương pháp ước lượng bằng khoảng tin cậy.

   69 p mis 25/11/2016 116 1

 • Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Chương 8 - Mai Cẩm Tú

  Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Chương 8 - Mai Cẩm Tú

  Chương 8 Kiểm định giả thuyết thống kê, nội dung trong chương 8 trình bày về: Khái niệm chung, kiểm định giả thuyết về tham số của một số biến ngẫu nhiên, kiểm định giả thuyết về tham số của hai biến ngẫu nhiên.

   55 p mis 25/11/2016 114 1

 • Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Chương 9 - Mai Cẩm Tú

  Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Chương 9 - Mai Cẩm Tú

  Chương 9 Kiểm định phi tham số, trong chương học này trình bày các nội dung cần tìm hiểu sau: Kiểm định giả thuyết về tính độc lập của hai dấu hiệu định tính, kiểm định Jarque-Bera về dạng phân phối chuẩn.

   8 p mis 25/11/2016 107 1

 • Giáo trình Xác suất và Thống kê - PGS.TS. Phạm Văn Kiều

  Giáo trình Xác suất và Thống kê - PGS.TS. Phạm Văn Kiều

  Giáo trình Xác suất và Thống kê gồm 8 chương. Chương 0 trình bày một số nội dung của giải tích tổ hợp. Chương 1, 2, 3 trình bày các khái niệm xác suất, biến ngẫu nhiên, hàm phân phối và một số đặc trưng và một số định lí giới hạn thuộc luật số lớn và định lí giới hạn trung tâm. Chương 4, 5, 6 trình bày các vấn đề quan trọng về thống kê...

   253 p mis 23/10/2016 174 4

 • Ebook Logic học - PGS.TS. Tô Duy Hợp, TS. Nguyễn Anh Tuấn

  Ebook Logic học - PGS.TS. Tô Duy Hợp, TS. Nguyễn Anh Tuấn

  Cuốn sách "Logic học" do PGS.TS. Tô Duy Hợp và TS. Nguyễn Anh Tuấn biên soạn thành 7 chương, trình bày về đặc điểm đối tượng và phương pháp của logic học, các quy luật cơ bản của tư duy hình thức, khái niệm, pháp đoán, suy luận, chứng minh bác bỏ và giả thuyết. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

   308 p mis 23/10/2016 101 2

 • Giáo trình học Kinh tế chính trị

  Giáo trình học Kinh tế chính trị

  Mời các bạn tham khảo Giáo trình học Kinh tế chính trị, tài liệu sẽ cung cấp cho các bạn những kiến thức cơ bản về: Những vấn đề kinh tế chính trị của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, những vấn đề kinh tế chính trị của thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam. Cùng tham khảo tài liệu để nắm bắt các thông tin hỗ trợ cho quá trình...

   69 p mis 28/09/2016 134 1

 • Giáo trình Xác suất: Phần 1

  Giáo trình Xác suất: Phần 1

  Giáo trình này được viết dựa trên các bài giảng của tác giả về lý thuyết xác suất, dành cho sinh viên và học viên cao học ngành Toán. Giáo trình gồm 4 chương. Phần 1 sau đây gồm nội dung chương 1, chương 2. Chương 1 trình bày về một số khái niệm và tính chất mở đầu của lý thuyết xác suất: phép thử, biến cố, xác suất của biến cố, xác suất...

   117 p mis 07/12/2015 213 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số